Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2018

kittiesmama
15:33
Relationships are work, honey, and they aren't 50/50. Some days when I get up I feel like giving 10%, then you have to give 90%that day. 
But there is always 100% love
— unknown

June 30 2018

kittiesmama
18:10
6325 91eb 500
Reposted from2017 2017 vialetshavesex letshavesex
kittiesmama
17:54
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 

June 27 2018

kittiesmama
18:50
kittiesmama
18:50
kittiesmama
18:49
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
18:48
0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viaoutoflove outoflove
kittiesmama
18:47
2517 18d9 500
kittiesmama
18:45
3099 e6fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
kittiesmama
18:44
kittiesmama
18:44
0544 476a
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
kittiesmama
18:43
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamadadream madadream
kittiesmama
18:41
0011 2337
Reposted fromoutoflove outoflove
kittiesmama
18:41
3118 2867 500
Reposted fromkarahippie karahippie
kittiesmama
18:40
7902 bfe0
Reposted frompwg pwg viasponte sponte
kittiesmama
18:38
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

June 24 2018

kittiesmama
19:33
kittiesmama
19:29

June 19 2018

20:40
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamadadream madadream
20:40
3885 9e42 500

andantegrazioso:

In the Gingerbread house | friends_forever_company

Reposted fromSkydelan Skydelan viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl