Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

kittiesmama
18:59
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy

February 04 2018

kittiesmama
11:17
4988 64ae 500
I should have never learned of the laptop+couch combo. There's no coming back from this.
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaIzzy721 Izzy721

January 30 2018

kittiesmama
19:45
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIzzy721 Izzy721
kittiesmama
19:44
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
kittiesmama
19:42
4075 2cbe 500
Reposted frompeper peper viaoutoflove outoflove
kittiesmama
19:42
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative vianataliana nataliana
kittiesmama
19:42
0638 bb0a 500
kittiesmama
19:42
1492 0dc4
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutoflove outoflove
kittiesmama
19:42
6994 d6eb 500
Reposted frompiehus piehus viaIzzy721 Izzy721

January 23 2018

kittiesmama
19:14
3989 18c4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viahonestlie honestlie
kittiesmama
19:02
3595 aa1a 500
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove

January 22 2018

kittiesmama
14:02
0228 c168 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viamadadream madadream
kittiesmama
14:00
3741 049c

January 18 2018

kittiesmama
15:33
0672 c92c 500
Reposted fromherrkammer herrkammer vialaluna laluna
kittiesmama
15:32

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaluna laluna
kittiesmama
15:31
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaoutoflove outoflove
kittiesmama
15:31
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
kittiesmama
15:24
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
kittiesmama
15:24
0984 e5e5 500
Reposted from777727772 777727772 viaoversensitive oversensitive
kittiesmama
13:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl