Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

20:40
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamadadream madadream
20:40
3885 9e42 500

andantegrazioso:

In the Gingerbread house | friends_forever_company

Reposted fromSkydelan Skydelan viamadadream madadream
kittiesmama
20:39
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
kittiesmama
20:37
5958 9c12 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
kittiesmama
20:35
0957 3a85
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusz dusz
kittiesmama
19:10
Bay by Boat

June 11 2018

kittiesmama
18:49
7916 e36b 500
kittiesmama
18:49
9195 c670

June 08 2018

kittiesmama
16:37
5843 e868
Reposted fromgoaskalice goaskalice viawszystkodupa wszystkodupa

April 17 2018

kittiesmama
20:07
3528 e34b
Reposted fromtichga tichga viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
20:07
1617 77cd 500
Reposted fromviirus viirus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

April 08 2018

10:18
8705 75c5 500

March 31 2018

kittiesmama
19:13
1719 e9af
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
kittiesmama
19:11
Reposted fromFlau Flau viaoutoflove outoflove
kittiesmama
19:11
6605 839a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahonestlie honestlie

March 30 2018

kittiesmama
19:33
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
kittiesmama
19:32
2826 f38f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutoflove outoflove
kittiesmama
19:32
Nie robię niczego na siłę. Nie będę z tym, kto mnie nie chce, i tam, gdzie mnie nie chcą.
— Krzysztof Kolberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaluna laluna
kittiesmama
19:31
kittiesmama
19:30
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— M. Gutowska- Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl