Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

kittiesmama
13:24
Reposted frombluuu bluuu viaIzzy721 Izzy721
kittiesmama
13:09
4260 6960 500
Reposted fromoutoflove outoflove
kittiesmama
12:57
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

November 11 2017

kittiesmama
13:42
7153 adeb 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna

November 10 2017

kittiesmama
21:24
2575 1ad7
Reposted fromxanth xanth viawszystkodupa wszystkodupa
kittiesmama
21:22

November 09 2017

kittiesmama
20:05
4180 76c6 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viawszystkodupa wszystkodupa
20:02
5868 d985
Reposted fromdivi divi viaBilora Bilora

November 07 2017

kittiesmama
21:48
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaIzzy721 Izzy721
kittiesmama
21:47
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viajustjustjust justjustjust
21:46
3268 87e1 500

funnypicsdept:

Very high quality deep sleeping

Reposted fromdivi divi viaoversensitive oversensitive
kittiesmama
21:42
21:40
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

November 06 2017

kittiesmama
15:46
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
kittiesmama
15:41
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamadadream madadream
kittiesmama
15:40
5085 c419
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajustjustjust justjustjust
kittiesmama
15:40
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
kittiesmama
15:38
8709 6410 500
Reposted fromtfu tfu viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

November 04 2017

kittiesmama
20:58
7760 fa88 500
kittiesmama
20:57
1542 b2f7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl