Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

kittiesmama
16:22
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
16:11
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viaIzzy721 Izzy721
kittiesmama
16:06
3911 6b64
Reposted fromsheismysin sheismysin viaRudeGirl RudeGirl

September 19 2017

kittiesmama
19:17
9896 1a97
kittiesmama
19:16
jak to dobrze czasem pobyć samemu w domu
Reposted fromobliviate obliviate viaIzzy721 Izzy721

September 17 2017

20:32
4698 5ad7 500
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
kittiesmama
20:30
1753 d64c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahonestlie honestlie
kittiesmama
20:27
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

September 14 2017

kittiesmama
20:25
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kittiesmama
20:22
kittiesmama
20:21
9713 8e53 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoutoflove outoflove
20:21
4221 cae6 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaoutoflove outoflove
kittiesmama
20:19
kittiesmama
11:32

September 11 2017

kittiesmama
11:03
4491 c447
Reposted fromSsomething Ssomething viamadadream madadream
kittiesmama
10:53
1436 b3cf
Reposted fromnictuniema nictuniema vianataliana nataliana
kittiesmama
10:51
8663 ea9e
Reposted fromallnight allnight vianataliana nataliana
kittiesmama
09:41
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaoutoflove outoflove
kittiesmama
09:40
3087 0cbc
kittiesmama
09:38
1278 e9ba
Reposted fromimradioactive imradioactive vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl