Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

kittiesmama
19:06
Teraz nie chce już „chyba z kimś chodzić". Nie chce „być z kimś w pewnym sensie". Nie chce poświęcać mnóstwa energii na tłumienie wszystkich uczuć tylko po to, żeby sprawiać wrażenie niezaangażowanej. Chce być z kimś naprawdę. Chce sypiać z kimś i wiedzieć, że znowu się z nim zobaczę, bo dowiódł, że jest godny zaufania i honorowy -i zależy mu na mnie. Jasne, że na początku trzeba ostrożnie decydować, ile chce się z siebie dać. Tylko że ta ostrożność nie ma na celu zapewnienia większego komfortu mężczyznom; powinna brać się z tego, że jesteś delikatną i wrażliwą istotą, która musi rozważnie i świadomie decydować, kogo obdarzy uczuciem
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaxsneakyx xsneakyx
kittiesmama
19:05
Reposted frompffft pffft viaszlugtime szlugtime
kittiesmama
17:10
7129 b77a 500
Reposted fromChuanqi945 Chuanqi945 viajunior13 junior13
kittiesmama
17:08
1384 8bf2 500
via Marta Frej. 
Reposted fromnutt nutt viatoxicsoul toxicsoul
kittiesmama
17:00
3709 d16f
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
kittiesmama
17:00
0194 5ff4 500
Reposted fromnenya nenya viairmelin irmelin
kittiesmama
15:12
0034 ace5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 21 2019

kittiesmama
15:05
8512 3a93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
kittiesmama
15:05
2964 10a3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
kittiesmama
15:03
7496 ff9f 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viahereyes hereyes
kittiesmama
14:36
8572 e9d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawetpaper wetpaper
kittiesmama
14:34
5386 b46b 500
Reposted fromsavatage savatage viaDagarhen Dagarhen
kittiesmama
14:33
kittiesmama
14:32
2325 d83b 500
Reposted fromzciach zciach viaRudeGirl RudeGirl
kittiesmama
12:34
1892 00b4 500
Reposted frompunisher punisher viainzynier inzynier
kittiesmama
12:17
0378 b205 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna
kittiesmama
12:16
2577 3d8d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveistrue loveistrue
kittiesmama
12:13
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viaTheEvexe TheEvexe
kittiesmama
09:02
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
https://bit.ly/2Ko2uUZ
Reposted fromyourtitle yourtitle viadoope doope
kittiesmama
09:00

ze mną trudno żyć, a zastrzelić szkoda .
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viadoope doope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl