Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

kittiesmama
18:23
9749 85ce 500
Reposted fromkarahippie karahippie

May 25 2017

kittiesmama
19:43

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
kittiesmama
19:43
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaaks aks
kittiesmama
19:40
6140 063c
Reposted fromkrzysk krzysk viakrewzwodka krewzwodka
19:38
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaboredtodeath boredtodeath
kittiesmama
19:27
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
kittiesmama
19:21
- Widziałem wczoraj spadającą gwiazdę.  - O co poprosiłeś los?  - O rzecz banalną, niespodziankę, coś, czego się nie spodziewam albo czego w duchu pragnę, co mogło by mnie ucieszyć. - Lubisz niespodzianki ? - Tak i nie pamiętam już, kiedy ktoś mi jakąś sprawił.
— Rozmowa autobusowa z K. - serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vialaluna laluna
kittiesmama
19:21
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero vialaluna laluna

May 23 2017

21:14
2495 cf03
Reposted fromamatore amatore viamslexi mslexi
kittiesmama
21:13
8683 0036
Reposted fromcukier-wanilinowy cukier-wanilinowy viasohard sohard
kittiesmama
21:12
9289 d77a
kittiesmama
21:10
0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viaumie-ranko umie-ranko
kittiesmama
21:09
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa
kittiesmama
21:09
kittiesmama
21:08
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaumie-ranko umie-ranko
kittiesmama
21:07
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
kittiesmama
21:06
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
kittiesmama
21:05
kittiesmama
21:05
kittiesmama
21:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl