Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

kittiesmama
19:17
2165 48d3 500
Reposted fromunterland unterland viaKryptonite Kryptonite
kittiesmama
18:32
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy vianiskowo niskowo
kittiesmama
18:30
1272 44e8 500
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
kittiesmama
18:25
4716 9d29 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
kittiesmama
15:13
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaLookrecja Lookrecja
kittiesmama
07:22
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaincomperta incomperta

July 20 2019

kittiesmama
10:29
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viacristinaa cristinaa

July 19 2019

kittiesmama
08:55
5155 3128
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaincomperta incomperta

July 18 2019

kittiesmama
20:53
1954 3b24 500
kittiesmama
20:52
Nic nie przeraża głupiego mężczyzny bardziej niż kobieta, która umie czytać, pisać, myśleć i w dodatku ma odwagę pokazać kolana.
— Carlos Ruiz Zafón - "Labirynt duchów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreywolf greywolf
kittiesmama
20:42
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viapchamtensyf pchamtensyf
kittiesmama
20:33
8601 acfc 500
kittiesmama
20:30

July 17 2019

kittiesmama
16:44
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
kittiesmama
10:18
6632 21c8
Reposted fromusual usual viaincomperta incomperta

July 15 2019

kittiesmama
19:52
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx

July 14 2019

kittiesmama
10:15
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viacatherineee catherineee
kittiesmama
10:15
9477 4428 500
Reposted fromoll oll viaEdgi Edgi

July 13 2019

kittiesmama
14:30
2298 c28c 500
kittiesmama
10:17
2337 4ef2 500
Reposted fromslodziak slodziak viajustaperson justaperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl