Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

kittiesmama
20:07
3528 e34b
Reposted fromtichga tichga viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
20:07
1617 77cd 500
Reposted fromviirus viirus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

April 08 2018

10:18
8705 75c5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove

March 31 2018

kittiesmama
19:13
1719 e9af
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
kittiesmama
19:11
Reposted fromFlau Flau viaoutoflove outoflove
kittiesmama
19:11
6605 839a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahonestlie honestlie

March 30 2018

kittiesmama
19:33
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
kittiesmama
19:32
2826 f38f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutoflove outoflove
kittiesmama
19:32
Nie robię niczego na siłę. Nie będę z tym, kto mnie nie chce, i tam, gdzie mnie nie chcą.
— Krzysztof Kolberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaluna laluna
kittiesmama
19:31
kittiesmama
19:30
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— M. Gutowska- Adamczyk

February 11 2018

kittiesmama
18:59
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy

February 04 2018

kittiesmama
11:17
4988 64ae 500
I should have never learned of the laptop+couch combo. There's no coming back from this.
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaIzzy721 Izzy721

January 30 2018

kittiesmama
19:45
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIzzy721 Izzy721
kittiesmama
19:44
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
kittiesmama
19:42
4075 2cbe 500
Reposted frompeper peper viaoutoflove outoflove
kittiesmama
19:42
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative vianataliana nataliana
kittiesmama
19:42
0638 bb0a 500
kittiesmama
19:42
1492 0dc4
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutoflove outoflove
kittiesmama
19:42
6994 d6eb 500
Reposted frompiehus piehus viaIzzy721 Izzy721
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl