Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

kittiesmama
16:57
9476 a167
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kittiesmama
16:46
7180 c403 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaRudeGirl RudeGirl

May 24 2020

kittiesmama
07:51
Reposted fromFlau Flau viakokoloko kokoloko

May 22 2020

kittiesmama
20:26
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
kittiesmama
11:59
5636 0b25
Reposted fromhare hare viamilostki milostki

May 21 2020

kittiesmama
15:48
1125 1a3e 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viahash hash
kittiesmama
06:31
kittiesmama
06:28
kittiesmama
06:14
5717 3bb4 500
Reposted fromtfu tfu viaIzzy721 Izzy721
kittiesmama
06:13
2032 97e2 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaRudeGirl RudeGirl

May 17 2020

kittiesmama
11:16
1790 58a7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRudeGirl RudeGirl

May 15 2020

kittiesmama
13:14
8944 e612 500
Reposted fromLaColie LaColie viaincomperta incomperta

May 10 2020

kittiesmama
21:06
0956 a647 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

May 07 2020

kittiesmama
18:00
1439 e4e7 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viavol vol
kittiesmama
17:47
2043 1281 500
Reposted fromhomedesigning homedesigning viamihoshi mihoshi

May 06 2020

kittiesmama
19:57
3993 c9cb
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs

May 05 2020

kittiesmama
20:43
(…) nie jesteś już młodą dziewczyną, która wierzy, że należy jej się od życia to, co najlepsze. Po prostu n i c ci się nie należy. Parę razy możesz mieć szczęście i spadnie ci z nieba to czy owo, przypadkiem i niezasłużenie, ale większość rzeczy musisz wywalczyć sobie sama i możesz się cieszyć, jeśli dostaniesz połowę z tego, co chciałaś.
— Charlotte Link “Dom sióstr”
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viabigevilgrin00 bigevilgrin00
20:41
5339 981e
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
kittiesmama
20:25
4495 8887 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viairmelin irmelin
kittiesmama
20:24
3737 d8c4
Reposted fromseaweed seaweed viaincomperta incomperta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...