Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

20:51
9991 2ca8 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaohhwell ohhwell
kittiesmama
20:50
Reposted frombluuu bluuu viamyou myou
kittiesmama
20:50
4250 24f3 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viavacannes vacannes

February 23 2020

kittiesmama
20:05
4876 2f5a 500
Reposted fromxtal xtal viairmelin irmelin

February 22 2020

kittiesmama
19:04
6268 63ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagreywolf greywolf
kittiesmama
18:21
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
Reposted fromMerlinka Merlinka viawishyouwerehere wishyouwerehere
kittiesmama
18:17
9990 6a55 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viano-longer-kore no-longer-kore
kittiesmama
18:15
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
kittiesmama
10:20
2785 9af8 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viadivi divi

February 21 2020

kittiesmama
22:04
kittiesmama
18:51
3697 e8f2 500
Reposted fromSerat Serat
kittiesmama
18:49
3115 d1ea 500
Reposted frompiehus piehus vianothingwrong nothingwrong

February 17 2020

kittiesmama
21:17
9132 7ffc 500
Reposted fromtfu tfu viaSoulPL SoulPL
kittiesmama
20:54
7568 3a4b 500
Reposted fromLadyevil Ladyevil viairmelin irmelin

February 15 2020

kittiesmama
18:34
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
kittiesmama
17:56
5572 b57b 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viakoskoss koskoss
kittiesmama
17:43
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin

February 12 2020

kittiesmama
19:47
Starsi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, czują się jak w jakimś chorym filmie akcji połączonym z science fiction i wszystko jest zajebiście trudne. 
Wsparcie jest ważne.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
kittiesmama
19:45
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 09 2020

kittiesmama
22:08
3122 90d5 500
Reposted fromowca owca viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl