Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

kittiesmama
17:56
0290 13a9 500
Reposted fromfeegloo feegloo vialiliowadusza liliowadusza
kittiesmama
17:48
1138 5f96
Reposted fromirmelin irmelin viagraywall graywall

January 18 2020

kittiesmama
16:39
Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEtien Etien
kittiesmama
15:12
- Takie jest życie samotnika.  - Wiem, ja mam się tylko przystosować. Problem w tym, że ja nawet nie lubię przebywać z samą sobą.  - Szybko się przyzwyczaisz! Będzie ci tylko brakować przytulania, zapachu bezpieczeństwa bijącego od męskiej skóry i ewentualnie seksu po ciężkim dniu pracy.  - Seks nie jest problemem. Jestem młoda, całkiem do przyjęcia, a w razie czego zawsze mogę zgasić światło czy nadrobić techniką. Mogłabym porwać się na przelotny romans, ale nie wiem czy umiałabym po wszystkim spojrzeć w lustro. Albo obudzić się w pustym zimnym łóżko naga, ze świadomością, że zostałam porzucona jak kundel pod bramą schroniska po jednej, może nawet udanej nocy. I to we własnej pościeli! Nie śmię nawet marzyć o pocałunku w czoło i rozmowie o wszystkich drobnostkach tego świata, które dałyby mi poczucie, że jestem zwyczajnie czyjaś, że tego kogoś interesuje coś więcej niż postrzępione dotykiem fragmenty mojego ciała i to co kryję między nogami.  A wyobraź sobie, że obudzę się obok takiego kogoś, ale w jego pościeli. Jakie to byłoby ciężkie, ta świadomość, że mimo takiej w zasadzie ostatecznej bliskości, nie mam prawa oprzeć się na łokciu i patrzeć jak śpi. Powąchać jego skóry, ukraść ciepła, przywrzeć do pleców by rozbudzić w sobie poczucie bezpieczeństwa. Zdać sobie sprawę, że mam prawo tylko do pozbierania ubrań i bielizny najciszej jak to możliwe, nałożenia ich na siebie i wymknęcia się zanim otworzy oczy, aby uniknąć skrępowania.  Przecież takie relacje to gra, której zasad nie wolno złamać żadnej ze stron - kto pierwszy przestanie ich przestrzegać, przegrywa. Trzeba pamiętać o tym, żeby zbyt czule nie spojrzeć i nie pocałować. Pilnować słów, żeby nie siały niepotrzebnych ziaren nadziei. W żadnym wypadku nie wolno ci zawiesić wzroku na śpiącej twarzy czy zrobić śniadania. Nie dać więcej niż pragnie namiętność. 
— Katarzyna Bagieńska
Reposted fromriseme riseme viaimpulsivee impulsivee
kittiesmama
13:58
5296 a001
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
kittiesmama
13:29
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf
kittiesmama
11:47
8578 cf2a
Reposted frompiehus piehus viahepi hepi
kittiesmama
11:17
7832 c9dd 500
Reposted frompiehus piehus viasoko soko
kittiesmama
11:15
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
11:05
9324 afd7 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin

January 16 2020

kittiesmama
20:46
kittiesmama
20:45
Reposted fromdecorum decorum viaBrainy Brainy
kittiesmama
20:41
7334 c8ea 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viawszystkodupa wszystkodupa

January 15 2020

kittiesmama
18:27
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie viastoryofmylife storyofmylife
kittiesmama
14:07
0694 7bf6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viak42 k42
kittiesmama
13:54
2098 5b35 500
Reposted froms3 s3 viaintroweird introweird
kittiesmama
07:20
1468 681d
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
kittiesmama
07:15
9880 a1f5 500
Reposted frompiehus piehus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

January 13 2020

kittiesmama
21:24
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaavooid avooid
kittiesmama
20:48
1881 238e 500
Reposted fromhrafn hrafn viavalerina valerina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl