Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

kittiesmama
21:59
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaBilora Bilora
kittiesmama
21:59
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaBilora Bilora
kittiesmama
21:58
6573 7421 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
kittiesmama
10:15
2411 5888

February 05 2020

kittiesmama
15:36

February 04 2020

kittiesmama
21:03
1643 d5d6 500
Reposted fromfeegloo feegloo viagrovly grovly
kittiesmama
21:00
0496 87ee 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamagolek22 magolek22
kittiesmama
20:33
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..

February 03 2020

kittiesmama
20:59
kittiesmama
20:59
Tak czy siak, dupa blada, więc rób, co do ciebie należy, i nie oglądaj się za siebie.
— Val McDermid
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamilostki milostki
kittiesmama
20:55

February 02 2020

kittiesmama
19:03
6144 4550
Reposted fromobliviate obliviate viadreamboat dreamboat
kittiesmama
19:02
1352 c950 500
Reposted fromnutt nutt viawhiskywithsprite whiskywithsprite
kittiesmama
12:00
6813 41a8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kittiesmama
07:34

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaIzzy721 Izzy721

February 01 2020

kittiesmama
20:53
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

January 27 2020

kittiesmama
20:40

January 26 2020

kittiesmama
18:49
8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viairmelin irmelin

January 25 2020

kittiesmama
22:04
1727 972a 500
Reposted fromlaters laters viawszystkodupa wszystkodupa
kittiesmama
10:11
2772 664c
which is ....???
Reposted fromrubinek rubinek viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl